Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

 

Formularz zgłoszeniowy

Poziomy znajomości języka angielskiego

 

Plan studiów (będzie dostępny wkrótce)

Program studiów (będzie dostępny wkrótce)

 

Regulamin studiów podyplomowych

 

Wzór umowy ze słuchaczem

Wzór umowy z pracodawcą (będzie dostępny wkrótce)

 

Zasady pobierania opłat

Wysokość opłat (będzie dostępny wkrótce)

Zasady wystawiania faktur

 

Ulotka informacyjna