Kadra Kadra

Miniatura

Prof. dr hab. Robert Karaszewski

Dyrektor programu Executive MBA
 

prowadzone zajęcia: Przywództwo, Zarządzanie strategiczne

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 34, tel.: 56 611 4892, e-mail: robkara@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

Prof. dr hab. Magdalena Osińska

prowadzone zajęcia: Metody ilościowe w zarządzaniu

Katedra Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 105, tel.: 56 611 4897, e-mail: emo@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr hab. Tomasz Kruszewski

prowadzone zajęcia: Systemy zarządzania informacją

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

p. C.2.09, tel.: 56 611 2216, e-mail: tomkrus@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Michał Buszko

prowadzone zajęcia: Zarządzanie finansami z elementami rachunkowości zarządczej, Finanse międzynarodowe

Katedra Zarządzania Finansami
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 206, tel.: 56 611 4634, e-mail: mibus@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Barbara Józefowicz

prowadzone zajęcia: Zachowania organizacyjne

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 7A, tel.: 56 611 4885, e-mail: Barbara.Jozefowicz@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Magdalena Kalińska

prowadzone zajęcia: Sesja integracyjno-informacyjna, Systemy zarządzania informacją

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 7A, tel.: 56 611 4885, e-mail: kalinska@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Ryszard Lorenczewski

prowadzone zajęcia: Ekonomia menedżerska (gra menedżerska)

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 137 , tel.: 56 611 4613, e-mail: rloren@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Ewa Makowska

prowadzone zajęcia: Zarządzanie finansami z elementami rachunkowości zarządczej

Katedra Rachunkowości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 235, tel.: 56 611 4765, e-mail: ewa.makowska@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr Kamila Skrzypczyńska

prowadzone zajęcia: Zarządzanie strategiczne, Inteligencja emocjonalna w oddziaływaniu na zasoby ludzkie

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 9A, tel.: 56 611 4887, e-mail: k_skrzypczynska@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

dr inż. Mateusz Tomanek

prowadzone zajęcia: Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 8A, tel.: 56 611 4886, e-mail: mtomanek@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

 

Miniatura

mgr Patrycja Gulak-Lipka

Katedra Doskonałości Biznesowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 34, tel.: 56 611 4892, e-mail: pgl@doktorant.umk.pl
Konsultacje i więcej informacji

Miniatura

mgr Barbara Jóźwik

prowadzone zajęcia: Sesja integracyjno-informacyjna

Asytsent dyrektora programu Executive MBA

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

p. 34, tel.: 56 611 4892, e-mail: mba@umk.pl
Konsultacje i więcej informacji