Organizacja zajęć 2017/2018 Organizacja zajęć 2017/2018

Organizacja zajęć

 

Termin rozpoczęcia zajęć: semestr zimowy 2017/2018

 

Planowane terminy zajęć (I semestr):

20-22 października - UWAGA: 20 października inauguracja ok. godz. 15:00 (dokładny termin zostanie przekazany osobom przyjętym)
17-19 listopada
01-03 grudnia
15-17 grudnia
12-14 stycznia

Liczba godzin dydaktycznych: 310 (w tym sesja integracyjno-informacyjna)

Liczba przedmiotów: 14

 

Zajęcia trwają 3 semestry (z przerwami wakacyjnymi) i odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK nie częściej niż dwa razy w miesiącu:

- w piątki w godz. 16:30-19:45 (4 godziny dydaktyczne)

- w soboty i niedziele w godz. 08:00-15:00 (po 8 godzin dydaktycznych)

 

Zajęcia są prowadzone w języku polskim oraz angielskim (ok. 10%).