Organizacja zajęć 2017/2018 semestr letni Organizacja zajęć 2017/2018 semestr letni

Organizacja zajęć

 

Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni 2017/2018

 

Planowane terminy zajęć (I semestr):

23-25 marca 2018 - UWAGA: 23 marca inauguracja ok. godz. 15:00 (dokładny termin zostanie przekazany osobom przyjętym)
06-08 kwietnia 2018
13-15 kwietnia 2018
11-13 maja 2018
25-27 maja 2018
08-10 czerwca 2018
27-29 czerwca 2018

Liczba godzin dydaktycznych: 520 (w tym sesja integracyjno-informacyjna)

Liczba przedmiotów: 17 przedmiotów + specjalnościowy projekt dyplomowy

 

Zajęcia trwają 3 semestry (z przerwami wakacyjnymi) i odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK nie częściej niż dwa razy w miesiącu:

- w piątki w godz. 16:30-19:45 (4 godziny dydaktyczne)

- w soboty i niedziele w godz. 08:00-15:00 (po 8 godzin dydaktycznych)

 

Zajęcia są prowadzone w języku polskim oraz angielskim (ok. 10%).