Executive Master of Business Administration
Executive Master of Business Administration


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest największym w regionie ośrodkiem prowadzącym działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie ekonomii i zarządzania. Czynnie uczestniczy w nurcie światowych badań dotyczących ekonomii i zarządzania, kierując się uniwersalnymi zasadami wolności i niezależności myśli, etyki, rzetelności naukowej oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w nauce. Wydział kształci na najwyższym poziomie specjalistów, odpowiednio do oczekiwań polskich i zagranicznych pracodawców, a także podejmuje działania mające na celu szerzenie wiedzy i kultury ekonomicznej w społeczeństwie.

Jest ośrodkiem nowoczesnym, otwartym na nowe idee oraz koncepcje nauczania, dostosowane do oczekiwań polskich i zagranicznych pracodawców. Obecnie zatrudnia ponad 120 pracowników naukowo-dydaktycznych, realizujących ważne dla nauki światowej projekty naukowo-badawcze, aktywnie współpracujących z ośrodkami zagranicznymi, przedsiębiorstwami, urzędami administracji państwowej i samorządowej.

Rosnąca pozycja Wydziału sprzyja podejmowaniu współpracy z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi różnych krajów świata. Owocem tej współpracy jest między innymi wprowadzenie do oferty edukacyjnej dwuletnich zaocznych studiów Executive Master of Business Administration realizowanych wraz z Brennan School of Business, Dominican University .

Obok studiów EMBA Wydział prowadzi również studia magisterskie w trybie dziennym i zaocznym, studia doktoranckie oraz podyplomowe, zapewniając młodym ludziom wykształcenie na najwyższym poziomie, nie odbiegającym od standardów światowych.
 
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)line
Copyright © 2007-2016 MBA UMK WNEiZ Projekt: chillimedia