Opłaty Opłaty

Opłata za studia

 

1) Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

 

2) Koszt studiów:

jednorazowo: 18 900,00 zł

semestralnie: I semestr: 6 560,00 zł; II semestr: 6 540,00 zł; III semestr: 6 560,00 zł; razem: 19 660,00 zł

miesięcznie: 12 rat (4 raty * 3 semestry) po 1 827,00 zł; razem: 21 924,00 zł

Cena zawiera materiały przygotowywane przez wykładowców, nie zawiera natomiast podręczników oraz zakwaterowania w Toruniu.

 

UMOWA I FAKTURA

 Umowa dotycząca warunków odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych co do zasady podpisywana jest z odbiorcą usługi edukacyjnej, czyli ze Słuchaczem (wzór umowy ze Słuchaczem) i faktura może być wystawiona na Słuchacza. Więcej informacji o zasadach wystawiania faktur za studia znajduje się w pliku na dole strony.

 

Jeśli pracodawca pokrywa częściowo koszt studiów, możliwe jest dokonanie przelewu bezpośrednio z konta pracodawcy w imieniu uczestnika. Faktura będzie wystawiona na Słuchachacza studiów, ale dodatkowo będzie istniała możliwość dopisania na fakturze "płatnika" (w formie dodatkowej adnotacji). Więcej informacji o zasadach wystawiania faktur za studia znajduje się w pliku na dole strony.

 

Jeżeli pracodawca kieruje pracownika na studia, Uczelnia może zawrzeć bezpośrednio z pracodawcą umowę o świadczenie usług edukacyjnych (wzór będzie dostępny wkrótce). W takim przypadku płatność dokonywana jest bezpośrednio z konta pracodawcy i faktura jest wystawiana na Zamawiającego (pracodawcę). W przypadku gdy kandydat kierowany jest na studia przez pracodawcę i pracodawca pokrywa koszt studiów, prosimy o taką informację na etapie składania dokumentow aplikacyjnych.

 

DOFINANSOWANIE

 Informujemy, że jest możliwość pozyskania dofinansowania na realizowane przez nas studia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

Pracownicy UMK mają możliwość uzyskania dofinansowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 86/2010.

 

 

 

3) Opłata za dyplom zgodnie z zarządzeniem Rektora 12/2007 wynosi 10,00 zł.